انواع انشا | ویکی پدیا فارسی

انواع انشا


انواع انشا

توصیفی


ساده ترین نوع انشا است که باید چیزهایی که در اطراف می بیند وصف و تعریف کند .

گزارش نویسی
مثلا وقتی دانش آموز به گردش علمی برود و معلم بخواهد آنچه یاد گرفتند و دیدند را گزارش دهند

انشای نقلی


بیان سرگذشت خود را دیگران و داستان گویی و خلاصه کردن یک ماجرای تاریخی

برگردان مفهوم شعر به نثر


انتخاب یک شعر و بخواهید آنچه از آن درک کرده اند را در چند بند بنویسند
معنی خط به خط شعر مد نظر نیست

انشای تخیلی


این انشا فرصتی برای شناخت افکار است .
می تواند به حالت جان بخشی به اشیا یا گیاهان باشد
مثلا از زبان یک درختی که بچه ها شاخه اش را شکسته اند صحبت کنید
یا اگر جای کتاب خود بودید دوست داشتید چگونه با شما رفتار شود

خلاصه نویسی


موجب پرورش قدرت نویسندگی است و توصیه می شود حتما خلاصه هر درس حتی علوم یا هدیه یا خلاصه یک داستان را از بچه ها بخواهید .

نامه نگاری


نامه کتبی به کسی که نیست بنویسند مثل نامه ای به خدا یا امام زمان یا یک رزمنده و....